ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΕ

Aegean Valley's is a mediterranean food supplier.
sourcing some of the largest distributors and retailers
all over the world. Out well qualified team is capable to
fulfill your requests in a consistent and timelymanner.
We have a large product range,quaranteed to satisfy
your needs.